Musiikkipäiväkoti Poco on yksityinen, kaksikielinen, musiikkiin ja kuvataiteisiin painottunut, voittoa tavoittelematon päiväkoti, joka sijaitsee Joensuun Tilalla Söderkullassa, Etelä-Sipoossa.

Poco tarjoaa varhaiskasvatusta kahdensuuntaisen kielikylpyperiaatteen mukaisesti 51 lapselle (n. 2-7v). Toimintakausille  2023-25  Poco on saanut luvan järjestää suomenkielistä perusopetuslain mukaista esiopetusta.

Pocon toimintaa ylläpitää Musiikkipäiväkoti Pocon kannatusyhdistys ry, joka koostuu Poco-lasten vanhemmista.

Pocossa on tavoitteena hyvä olo niin lapsilla kuin aikuisilla. Joensuun tilan luonnonkaunis maalaisympäristö antaa tämän tavoitteen toteutumiselle erinomaiset puitteet. Täällä kasvamme yhdessä kunnioittamaan elävää luontoa ja toisiamme.

Pocon toimintaa tukemassa:

AJANKOHTAISTA POCOSSA

Musiikkipäiväkoti Poco on yksityinen musiikkiin ja kuvataiteisiin painottunut päiväkoti, joka sijaitsee Joensuun Tilalla Söderkullassa, Etelä-Sipoossa.

Poco tarjoaa varhaiskasvatusta kahdensuuntaisen kielikylpyperiaatteen mukaisesti 51 lapselle (n. 2-7v). Tällä hetkellä Pocossa tarjotaan myös esiopetusta.

Pocon toimintaa ylläpitää Musiikkipäiväkoti Pocon kannatusyhdistys ry, joka koostuu Poco-lasten vanhemmista.

Pocossa on tavoitteena hyvä olo niin lapsilla kuin aikuisilla. Joensuun tilan luonnonkaunis maalaisympäristö antaa tämän tavoitteen toteutumiselle erinomaiset puitteet. Täällä kasvamme yhdessä kunnioittamaan elävää luontoa ja toisiamme.

Pocon toimintaa tukemassa:

Kuvia Pocosta

Toiminta-ajatus

Poco on perustettu Poco-lasten perheiden ja Pocon työntekijöiden yhteiseksi yhteisöksi, jossa koko joukon voimin tehdään lasten päivästä paras mahdollinen. Pocon motto on HYVÄ OLO ja se toteutuu päiväkodin arjessa:

 • Kunnioittaen jokaista sellaisena kuin hän on

 • Kuunnellen

 • Myönteisesti kohdaten

 • Antaen oma panoksensa yhteiseksi hyväksi omien voimien ja ajan mukaan
 • Luottaen siihen, että jokainen meistä haluaa sen tehdä

Ilo tehdä, tahto tutkia ja löytää uusia ulottuvuuksia, näitä me haluamme tarjota! Kun lapsi saa itse innostua, keksiä ja kokeilla hänen uteliaisuutensa säilyy, ja tieto ja taidot kasvavat. Lisäksi haluamme antaa lapselle mahdollisuuden rauhassa LEIKKIÄ ja OLLA.

Leikkien, laulaen, soittaen, piirtäen, maalaten, muovaillen, liikkuen ja myös rauhassa ollen lapsi kehittyy kokonaiseksi persoonaksi, jolla on kyky löytää oma paikkansa elämässä ja nauttia siitä. Tarjoamalla hänelle mahdollisuuden rauhassa kasvaa ja kehittää tietoisuuttaan ja luovuuttaan, annamme hänelle hyvän ja välttämättömän kasvupohjan tulevaa elämää varten.

Musiikki ja kuvataide

Taidekasvatus

Lapsi tarvitsee varhaisvuosinaan aikaa ja tilaa omalle luovuudelle – musiikki ja kuvataide ovatkin luonnollinen osa Pocon arkea. Taide tarjoaa hyvän maaperän lapsen tietoisuuden ja tunne-elämän kehittymiselle. Kaikki Pocon lapset osallistuvat viikottaisiin muskaritunteihin ja ryhmien omiin taideprojekteihin. Sen lisäksi lapsilla on myös mahdollisuus saada erillistä kuvataide- tai soitinopetusta. Lapset pääsevät harrastamaan taideammattilaisten ohjauksessa jo päiväkotipäivän aikana, jolloin he ovat virkeitä. Näin perheelle jää enemmän omaa yhteistä aikaa iltaisin.

Musiikkikasvatus

Elämysten ja onnistumisen kokemusten kautta oppiminen on hauskaa ja innostavaa. Muskarihetket tarjoavat haasteita, jännitystä ja mahdollisuuksia, rauhaisaa yhdessäoloa ja esteettistä mielihyvää. Perinteisesti muskaritoiminnan tavoitteena on musiikillisten tietojen ja taitojen kehittäminen ja musiikin avulla lapsen yleisen kehityksen ja kokonaispersoonallisuuden tukeminen. Tuntien aikana musisoidaan mahdollisimman monella eri tavalla: laulaen, soittaen, kuunnellen ja liikkuen musiikin mukaan. Samalla opitaan musiikin perusasioiden, kuten melodian, rytmin, dynamiikan, sointivärin, harmonian ja muodon alkeita.

Poco on jo vuosia tehnyt yhteistyötä Porvoonseudun musiikkiopiston kanssa, joka antaa lapsille mahdollisuuden päiväkotipäivän aikana harjoitella jonkin instrumentin soittamista (piano, kitara, kantele, sello, harmonikka). Vanhemmat voivat valita lapselleen ensikosketuksen johonkin näistä soittimista tai vaihtoehtoisesti ”soitinkarusellin”, jossa lapsi saa ryhmässä kokeilla monia eri soittimia. Perheet maksavat opetuksesta Porvoonseudun musiikkiopiston mukaiset maksut.

Pocossa tehdään yhteistyötä myös Porvoon taidekoulun kanssa, ja lapsille on tarjolla taidekasvatusta ryhmässä kokeneen taidekasvattajan kanssa. Perheet maksavat taideopetuksesta erillisen maksun.

Kaksikielisyys

Poco är tvåspråkigt och erbjuder språkbad enligt ”tvåvägsspråkbad”-modellen. Daghemmets vuxna talar var och en sitt eget modersmål, finska eller svenska. I varje grupp finns en svenskspråkig vuxen.

En del av barnen är tvåspråkiga, och en del antingen finsk- eller svenskspråkiga. På Poco hör barnen dagligen det andra språket och de passiva språkkunskaperna utvecklas, så att barnen vid skolstarten förstår både finska och svenska. Den här varianten av språkbad lämpar sig mycket naturligt i vår tvåspråkiga kommun. För att det tvåspråkiga språkbadet skall lyckas så bra som möjligt, önskar vi speciellt fler svenskatalande barn bland oss.

Det ligger på föräldrarnas ansvar att se till att barnets kommande skolspråk får tillräckligt med stöd hemma. ”Tvåvägsspråkbadet” ger inte ensam en tillräcklig språklig skolberedskap, fastän den praktiska vardagen skulle fungera på båda språken.

Esiopetus

Toimintakaudelle  2023-2024  Poco on saanut luvan järjestää suomenkielistä perusopetuslain mukaista esiopetusta. Luvan tälle toiminnalle on myöntänyt Sipoon kunnan sivistysvaliokunta, joka hyväksyy yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan ne yksityiset palveluntuottajat, joissa kunnan asettamat kriteerit esiopetuksen järjestämispaikasta täyttyvät. Esiopetus 4h on maksutonta, täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään hoitomaksua. Esiopetuspaikkaa haetaan Wilman kautta Sipoon kunnan yhteisessä haussa.

Arki Pocossa

Poco on auki arkisin klo 7-17:15 Heinäkuu on lomakuukausi, jolloin päiväkoti on kiinni.

Päiväkotimme on rakennettu Pocoa varten remontoituun vanhaan navettaan, jossa olemme toimineet jo parinkymmenen vuoden ajan. Lapset on jaettu kolmeen ryhmään. Alakerrassa toimii kaksi ryhmää, Pocon nuorimmat lapset ”Laululinnut” ja keskimmäiset ”Pelimannit.” Toisessa päässä taloa sekä yläkerran tiloissa touhuavat vanhimmat lapset “Musikantit.”

Lasten turvallisuudentunteen varmistamiseksi Pocon ryhmät on aina pidetty tavallista pienempinä ja henkilökuntamäärä normaalia suurempana. Rauha ja tila, aikuisen tuki ja ohjaus sekä lämmin syli ovat arjen tärkeät asiat.

Toimintamme toteutetaan pitkälti musiikin ja taiteen merkeissä, mutta lapsille jätetään aikaa myös leikille ja ulkoilulle. Päiväkodin piha on iso ja vaihteleva, ja sen lisäksi lähiympäristö tarjoaa hyviä mahdollisuuksia metsäretkille. Henkilökunta on innostunut, idearikas ja monipuolisesti taitava, mikä heijastuu kaikkeen päiväkodin toimintaan.

Jokaisella ryhmällä on omat viikko-ohjelmansa, joita vanhempien on hyvä seurata. Ne löytyvät ryhmien ilmoitustauluilta. Sen lisäksi on käytössä kotisivujemme kautta avautuva suljettu vanhempien osio, josta löytyvät mm. yhteinen tapahtumakalenteri, ruokalistat, henkilökunnan esittely.

Luonnon läheisyydessä on hyvä olla

Rauhallinen maalaismiljöö vanhaan navettaan remontoidun päiväkotimme ympärillä kutsuu ulkoilemaan ja retkeilemään. Merenranta on kivenheiton päässä ja lähimetsien tarjoamaa oivaa retkeilymaastoa hyödynnämme viikoittain. Luonnossa liikkuminen ja luonnon kunnioittaminen tulevat tutuksi jo pienimmillekin pocolaisille.

Yhdessä ruokaillen ja lepoa kunnioittaen

Terveellinen ravinto on tärkeä lapsen hyvinvoinnin edistäjä. Pocossa syödään mahdollisimman puhdasta ruokaa, kokojyväviljaa ja paljon kasviksia. Lounas tulee valmiina, mutta runsaat ja monipuoliset aamu- ja välipalat valmistetaan Pocon omassa keittiössä. Tuoreen leivän tuoksu on ilmassa usein!

Oleellinen osa ruokailua on ruokailuhetken tunnelma. Jokaisen olisi päästävä ruokapöydän ääreen hyvällä mielellä ja voitava nauttia ateriansa rauhassa. Tähän pyrimme! Isossa joukossa sattuu ja tapahtuu, mutta yleensä onnistumme. Tapakasvatus on aikuisten tehtävä, ja siinä vaikuttaa eniten aikuisten antama malli – niin päiväkodissa kuin kotona.

Ruokailun lisäksi aikuisten on hyvä tiedostaa levon merkitys. Riittävä lepo ja uni on meille kaikille tärkeää. Lapselle, joka kasvaa ja kehittyy, sen säännöllisyys on erityisen tärkeää.

Läsnäoloa, rauhaa ja sosiaalisten taitojen kerryttämistä

Lapsi ei ole pieni aikuinen, johon on syötettävä mahdollisimman paljon tietoa vaan hän oppii luonnollisesti jäljittelemällä ja tunneperäisen kokemuksen kautta. Me Pocossa pyrimme lapsen fyysisen kehityksen edistämiseen, mielikuvituksen vahvistamiseen ja keskittymiskyvyn lisäämiseen. Tärkeää on sosiaalinen kasvu, taito toimia yhdessä toisten kanssa. Nykyajan elämänrytmi runsaine ärsykkeineen aiheuttaa aistien turtumista ja niiden alikehittyneisyyttä. Haluaisimme suojata lasta yhä lisääntyviltä häiriötekijöiltä ja antaa tilaa tietoisuuden ja tunne-elämän kehittymiselle.

Kiireettömän ja hyväksyvän ilmapiirin haluamme säilyttää siitä huolimatta, että meitä on monta.

Vanhemmat ovat osa Pocoa

Poco-yhteisö on hyvin tiivis ja lämminhenkinen, ja sen avulla lapsille voidaan antaa se kaikista tärkein: tunne siitä, että olen turvassa ja minua arvostetaan. Lapset iloitsevat siitä, että heille tärkeät ihmiset viihtyvät yhdessä. Pocon työntekijöillä ja lasten vanhemmilla on ollut monta yhteistä hauskaa hetkeä, välillä lasten kanssa, välillä aikuisten kesken. Samalla, kun nautimme yhdessäolosta, luomme paremmat edellytykset kasvatustehtävällemme
Vanhempaintoimikuntaan kuuluu jokainen vanhempi. Haluamme kaikkien tuntevan asian omakseen ja osallistuvan kokouksiin ja tapahtumiin omien voimiensa mukaan. .Ilman vanhempien osallistumista työntekijät eivät myöskään pystyisi siihen kaikkeen mitä he nyt tekevät – molemminpuolinen apu ja joustavuus on hyvän arjen edellytys.

Historia

Musiikkipäiväkoti Poco sai alkunsa vuonna 1995, jolloin Leena Haapaniemi halusi tehdä asioita uudella tavalla toimittuaan vuosien ajan muskariopettajana. Suurin osa opetustunneista tapahtui illalla ja lapset tuotiin muskariin päiväkotipäivän jälkeen, kiireellä ja väsyneenä. Vaikka yhteinen musisoiminen virkistikin, aikataulut eivät tuntuneet oikeilta kenenkään kannalta. Tämä laittoi Leenan miettimään. Muskarioppilaiden vanhemmat tulivat apuun ja perustivat kannatusyhdistyksen. Ajatus oli tarjota lapsille harrastusmahdollisuuksia jo vanhempien työpäivän aikana ja näin säästää iltaa perheiden yhteiseksi ajaksi.

Ensimmäinen vuosi kului kerhomuotoisesti. Söderkullan kartanon nuorisotiloissa kokoontui vajaan kolmenkymmenen lapsen joukko, joka koostui kuusi-, seitsemän- ja kahdeksanvuotiaista. Esikouluikäiset tulivat paikalle ennen koululaisia ja lähtivät kotiin vastaavasti aiemmin, mutta yhteistä aikaa oli myös. Kerholaisille tarjottiin muun toiminnan ohella muskari- ja pianotunteja sekä kuvataideopetusta.

Toisen kauden alusta kunta ryhtyi ostamaan kokopäiväpaikkoja alle kouluikäisille lapsille.

Etelä Sipoon koulu luovutti tilojaan koulupäivän jälkeen Pocon käyttöön iltapäivätoimintaa varten.
Tuli paljon lisää: erilaista liikuntaa, tanssia, teatteria, bänditoimintaa, kanteleryhmiä, luonto-, käsityö-, askartelu- ja kirjakerhoja. Päivittäin oli valinnanmahdollisuuksia enemmän kuin aikaa, ja innokkaita osallistujia kehoitettiinkin jättämään aikaa myös leikkiin ja vapaaseen olemiseen.

2002 professori Lea Pulkkinen kiinnostui Pocon iltapäivätoiminnasta ja halusi tutustua lähemmin. Tästä seurasi kokonaiskoulupäiväkokeilu Etelä-Sipoon koululle. Muutokset eivät olleet suuria muuten kuin rahoituksen osalta. Sitra avusti harrastustoiminnan kustannuksissa, aamupäivätoiminta käynnistyi, ja joitakin harrastustunteja saatiin lisätyksi koulupäivän sisälle.

Päiväkotitoimintaan ovat kuuluneet musiikkileikkikoulu- ja pianotunnit sekä kuvataideopetus. Muskaritunnit ovat olleet aina talon toimintaa, pianonsoitonopettaja oli alkuun yksityinen ja laskutti perheiltä erikseen. Kuvataidetunnit tarjosi ensimmäisenä vuonna Etelä-Sipoon nuorisoseura. Kolmannesta vuodesta lähtien alettiin tehdä yhteistyötä Porvoonseudun musiikkiopiston kanssa. Ja kuvataideopettaja Maikku Huovila tuli Sipoon kuvataidekoulu Pablosta.

Syksystä 2005 lähtien kuvataideopetusta Pocossa on tarjonnut Porvoon Taidekoulu.

Kahdensuuntainen toiminnallinen kielikylpy ( suomi/ruotsi) on ollut alusta alkaen Pocon käytäntö, jolloin toisen kielen ymmärtämään oppiminen tapahtuu hauskasti ja turvallisesti lapsen omilla ehdoilla.

Leenan läksiäisjuhla

Päiväkodin tilaongelmat ratkesivat vuonna 1997, kun päästiin muuttamaan Joensuun tilalle Pocoa varten vanhasta navetasta remontoituun omaan paikkaan. Vuokraisännän, Artturi Ilmari Virtasen pojanpojan, Martti Virtasen kanssa oli samankaltaiset ajatukset ei-laitosmaisesta, kodikkaasta päiväkodista. Tämä oli helppo toteuttaa vanhaan rakennukseen, jota ympäröivät kauniit ja rauhalliset maalaismaisemat.
Kymmenessä vuodessa Pocon toiminta laajentui nopeaa vauhtia. Vuonna 2004 koululaisten iltapäiväkerhossa oli 130 lasta, päiväkodissa 48 paikkaa ja jatkuvasti pitkä jono.

Syksystä 2005, kun iltapäivätoiminta kouluissa tuli lakisääteiseksi, se voitiin siirtää kokonaan Etelä-Sipoon koulun vastuulle. Pocossa haluttiin keskittyä hyvään päivähoitoon ja mahdollisuuksiin siinä. Ostopalvelusopimus Sipoon kunnan kanssa loppui 2009, ja siitä lähtien Musiikkipäiväkoti Poco on toiminut täysin yksityisenä palveluntuottajana osana Sipoon kunnan varhaiskasvatuspalveluja.

Hoitomaksut

Päivähoitomaksun kokonaissumma koostuu yksityisen hoidon tuesta ja vanhempien osuudesta. Kelalta haettava yksityisen hoidon tuki sisältää hoitorahan, tulojen perusteella myönnettävän hoitolisän, sekä kunnan määrittelemän kuntalisän. Tuki maksetaan suoraan Pocolle. Vanhempien osuus hoitomaksusta määräytyy lapsen iän sekä hoidon tarpeen mukaan.

Hakeminen

Pocoon voi hakea suoraan sähköisellä hakemuksella ympäri vuoden, mutta koska täytämme kaikki vapaat paikat toimintakauden alusta alkaen voi päivähoitopaikan saaminen kesken kauden olla hankalaa. Hakuaika uudelle kaudelle päättyy aina huhtikuun 15. päivä, jonka jälkeen kaikki siihen mennessä tulleet hakemukset katsotaan yhdenvertaisina ja teemme valinnat seuraavalle toimintakaudelle, joka alkaa elokuusta.

Pyrimme siihen, että jokaisessa ryhmässä puolet lapsista olisi suomen kieltä puhuvia ja puolet ruotsin kieltä puhuvia. Näin kielikylpymme toteutuu parhaiten käytännössä. Priorisoimme tällä hetkellä hakemuksissa erityisesti ruotsin kieltä puhuvia lapsia.

Kaikille Pocoon hakeneille perheille ilmoitetaan valintapäätöksestä sähköpostitse. Päivähoitopaikan vahvistamisen yhteydessä maksetaan 100 euron suuruinen varausmaksu, jota ei palauteta, vaikka perhe myöhemmin ennen hoidon aloitusta peruisikin paikan.

Ennen varsinaisen hoidon aloitusta teemme Pocon ja vanhempien välillä sitovan hoitosopimuksen, jolla sovitaan tarkemmin lapsen hoitoon liittyvistä käytännön asioista. Uusien pocolaisten vanhemmille järjestetään jo kesäkuussa “Uusien perheiden ilta”, jossa on mahdollisuus tavata henkilökuntamme sekä kuulla lisää toiminnastamme.

Päiväkotiimme voi mielellään tulla tutustumaan yhdessä lapsen kanssa ennen päätöstä hakemuksen lähettämistä. Aika sitä varten on kuitenkin hyvä sopia ennakkoon.

Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme!

  1. Lapsen tiedot

  2. Lapsen tiedot

  Huoltajan 1 tiedot

  Huoltajan 2 tiedot

  Lisätietoja

  Yhteystiedot

  Eeva Peltola
  päiväkodin johtaja
  eve@poco.fi

  Musiikkipäiväkoti Poco
  Joensuunraitti 59 E
  01150 Söderkulla
  050-302 6111

  Rekisteriseloste

  Ota yhteyttä

  Voit lähettää meille viestiä alla olevalla lomakkeella.

   Go to Top